Jij gaat over de grote juridische vragen als

Jurist kennisunit

32 - 36 uur

Wil jij als jurist bezig zijn met grotere zaaksoverstijgende vragen? En vind je het belangrijk dat je met jouw werk directe invloed hebt op de toepassing van het algemeen bestuursrecht? De Raad van State zoekt twee juristen die willen werken bij de hoogste bestuursrechter van Nederland.


Wat ga je doen

De Raad van State heeft het afgelopen jaar in het middelpunt van de belangstelling gestaan door uitspraken in verschillende spraakmakende zaken, waaronder de kinderopvangtoeslagzaken. In het reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken’ (te downloaden via www.raadvanstate.nl), waarin de Afdeling reflecteert op haar eigen rol in dit dossier, zijn aanbevelingen opgenomen waarmee de Afdeling de komende jaren aan de slag moet. Het in de praktijk brengen van deze aanbevelingen vergt grondig juridisch denkwerk. Als hoogste bestuursrechter heeft de Afdeling immers de verantwoordelijkheid dat deze concepten werkbaar worden gemaakt, niet alleen voor burgers en bestuursorganen, maar ook voor de rechtbanken. Die omslag vraagt veel van de kwaliteiten van onze collega’s.

In deze veranderingen is een belangrijke rol weggelegd voor de kennisunit van de directie Bestuursrechtspraak. Deze bestaat momenteel uit een unithoofd en zeven juristen; een staatsraad is aan de kennisunit verbonden als unitvoorzitter. De juristen bij de kennisunit behandelen geen concrete dossiers, maar doordenken vragen van algemeen bestuursrecht die in meerdere dossiers (kunnen) spelen. Zij is daarmee mede van invloed op de uitspraken van de Afdeling. De kennisunit adviseert zowel de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak als de kamers waarin recht wordt gesproken. Daarmee levert zij een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van de bestuursrechtspraak van de Afdeling. De kennisunit ondersteunt ook – onafhankelijk van de juridische kamers – de staatsraden advocaat-generaal (AG), denkt mee over de toepassing van de amicusprocedure van art. 8:12b Awb en levert input voor vergaderingen van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht waarin alle hoogste bestuursrechters zijn vertegenwoordigd.

Als jurist in de kennisunit verricht je werkzaamheden op het gebied van het algemeen bestuursrecht, waarbij je geacht wordt oog te hebben voor de toepassing daarvan op bijzondere terreinen, waaronder het omgevingsrecht. Je schrijft met name notities over de toepassing van het algemeen bestuursrecht in (hoger) beroep. Ook ondersteun je de advocaten-generaal. Het (mee)schrijven van publicaties in juridische vakbladen wordt aangemoedigd.

Ben jij dit?

Deze functie is voor jou de juiste volgende stap als je je als jurist wilt buigen over zaaksoverstijgende vragen en een bijdrage wilt leveren aan de toepassing van het algemeen bestuursrecht.

Om dat goed te kunnen doen verwachten wij van jou dat je bovengemiddeld bestuurs- en organisatiesensitief bent. Dit vergt ook van je dat je initiatief neemt om de organisatie en haar processen te leren kennen, zelfstandig zaken oppakt en die met de juiste overtuigingskracht tot een goed einde weet te brengen. Dit alles met oog voor goede onderlinge samenwerking.

Verder zoeken we iemand die bezit over het volgende:

  • Je hebt een afgeronde juridische academische opleiding;
  • Je hebt minstens twee jaar werkervaring op het terrein van het nationale bestuurs(proces)recht;
  • Je beschikt over uitstekende schrijfvaardigheid, bijvoorbeeld blijkend uit publicaties;
  • Je beschikt over goede mondelinge vaardigheden.

Dit is wie wij zijn

De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland. We doen uitspraken over geschillen tussen burger en overheid of tussen overheden onderling (bijvoorbeeld een gemeente en een provincie). Daarnaast zijn wij onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur.

Met ruim 636 collega’s - waarvan 237 juristen en 53 staatsraden die actief zijn voor de afdeling en directie Bestuursrechtspraak - bewaak je de kwaliteit van onze rechtsstaat en democratie, door rechters te ondersteunen in hun taak.

De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de Afdeling bestuursrechtspraak in haar werk als hoogste algemene bestuursrechter. De directie bestaat momenteel uit tien units, waaronder de kennisunit, de afdeling bedrijfsvoering, de afdeling secretariaat en de directieleiding.

De kennisunit adviseert de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en staatsraden en juristen die belast zijn met de behandeling van bestuursrechtelijke geschillen. De kennisunit ontwikkelt en actualiseert diverse kennisdocumenten, die worden gebruikt binnen de units van de directie Bestuursrechtspraak. De kennisunit ondersteunt verder bijvoorbeeld de staatsraden advocaat-generaal – onafhankelijk van de juridische units en kamers – juridisch inhoudelijk bij het nemen van een conclusie.

Wat we onze collega’s aanbieden

Je start met een tijdelijk contract van 1 jaar, bij verlenging wordt dit omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  Detachering is mogelijk als je al rijksambtenaar bent. Er is een informele werksfeer op kantoor. Naast het werk worden er onder andere door de personeelsvereniging maandelijks verschillende activiteiten georganiseerd.

Wij werken hybride met elkaar, wat betekent dat je afwisselend vanuit huis of kantoor kan werken afhankelijk van het soort werk dat je doet. Zo voorkom je onnodige reisbewegingen en kun je werk en privé goed combineren.

Het is een functie in schaal 11 of 12 van de CAO Rijk. Inschaling vindt plaats op basis van het aantal jaren relevante werkervaring wat je hebt opgedaan. Verder geniet je van alle voordelen uit het CAO Rijk zoals:

  • een individueel keuze budget van 16,37% van je bruto jaarsalaris;
  • reiskostenvergoeding via een OV-kaart, km-vergoeding of fietsvergoeding;
  • pensioenopbouw bij het ABP, de werkgever betaalt 70% van de premie;
  • ruime vakantieregeling met optie tot het bijkopen van vakantie uren.

Voor een uitgebreid overzicht van deze functie zie:
(Senior) Adviseur - Functiegebouw Rijk (functiegebouwrijksoverheid.nl).De procedure

Wij willen graag deze functie zo spoedig mogelijk opvullen. Hoe eerder je kunt beginnen, hoe beter!

Nadere informatie over de funtie kun je inwinnen bij

nikky_van_triet

Mr. Nikky van Triet

Unithoofd Kennisunit bestuursrechtspraak

Je sollicitatie met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer PO-2024-09 en t.a.v. Ilona van Brandwijk, P&O-adviseur, tot 2 maart 2024 mailen naar:

vacatures@raadvanstate.nl

Bijzonderheden

Detachering is mogelijk als je al rijksambtenaar bent.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Als je dat wilt, kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

De Raad van State stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen; dat zien wij graag weerspiegeld in onze teams.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, dan word je verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Wil je meer weten over de Raad van State? Neem dan een kijkje op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Acquisitie stellen we niet op prijs. Delen is prima; doorplaatsen van de advertentie niet.