Werken bij Advisering

De Raad van State speelt een unieke rol bij de kwaliteit van de wetgeving, van het openbaar bestuur en de democratische rechtsstaat. Dat doet de Afdeling advisering van de Raad van State door advies te geven, gevraagd en ongevraagd.

De directie Advisering ondersteunt de Afdeling advisering in al haar werkzaamheden. Deze directie is met ongeveer dertig wetgevingsadviseurs een stuk kleiner dan de directie Bestuursrechtspraak. Wetgevingsadviseurs ondersteunen de staatsraden bij hun adviezen over wetsvoorstellen, ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en de goedkeuring van internationale verdragen.

Wat doet een wetgevingsadviseur bij de directie Advisering?

Als wetgevingsadviseur werk je voor één van de vier sectoren van de directie Advisering. Iedere sector bereidt de adviezen voor over de wetsvoorstellen van drie of vier ministeries. Die adviezen worden vastgesteld in de Afdeling advisering, de wekelijkse vergadering van de gezamenlijke leden.

De belangrijkste taken als wetgevingsadviseur bij de Raad van State zijn:

  • Je beoordeelt de kwaliteit van wetsvoorstellen door ze te toetsen aan een beoordelingskader. Daarbij let je onder andere op de beleidsanalytische, juridische en wetstechnische kwaliteit. Je kijkt bijvoorbeeld of de ontwerpregeling niet in strijd is met hoger recht, zoals de Grondwet, de internationale verdragen en het Europese recht. En of het voorstel overeenstemt met de beginselen van democratie en rechtsstaat.
  • Je neemt deel aan de sectievergaderingen waar staatsraden het voorstel en jouw aanzet voor het conceptadvies bespreken.
  • Je evalueert de reactie op het advies en volgt de behandeling van bepaalde ontwerpregelingen in de Tweede en Eerste Kamer.
  • Je neemt deel aan projecten en schrijft handleidingen over juridische onderwerpen.

Aan wat voor zaken werk je?

Tuinzaal_RaadvanState

Als wetgevingsadviseur werk je aan adviezen over:

  • Alle wetsvoorstellen die de regering naar de Staten-Generaal stuurt;
  • Alle algemene maatregelen van bestuur voordat die worden uitgevaardigd door de Kroon;
  • Alle internationale verdragen die de regering ter goedkeuring voorlegt aan de Staten-Generaal;
  • Alle wetsvoorstellen die niet afkomstig zijn van de regering maar van één of meer Tweede Kamerleden (initiatiefvoorstellen);
  • Alle gevallen waarin een wet dat voorschrijft, zoals de Miljoenennota en onteigeningsbesluiten;
  • Alle overige zaken waarin de regering graag het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State wil hebben.

Je ontwikkeling

De Raad van State besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en groei van zijn medewerkers. Juristen die bij de directie Advisering terechtkomen, hebben meestal werkervaring. Maar ook starters werken als wetgevingsjuristen in opleiding. Zij combineren hun tweejarige opleiding aan de Academie voor Wetgeving met hun werk voor de directie. Voor hen is een ontwikkelingspad opgesteld. Voor wetgevingsjuristen met werkervaring geldt een korter, individueel ontwikkelingsplan.

Bij de directie Advisering raak je nooit uitgeleerd. We investeren daarom voortdurend in de opleiding van onze wetgevingsjuristen. Je wordt begeleid door je sectorhoofd. In overleg wordt er elk jaar een opleidingenplan opgesteld voor jouw inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Om meer zicht te krijgen op de uitvoeringspraktijk en het wetgevingsproces zijn er werkbezoeken, stages en detacheringen. Een detachering is een verplicht onderdeel om te kunnen doorstromen.

Carrièremogelijkheden

Je carrière houdt niet op bij de functie van wetgevingsjurist als je bij de Raad van State werkt. Sterker nog, je verbetert je competenties en je expertise op het gebied van wetgeving en bestuur. Hierdoor heb je volop mogelijkheden om door te groeien. Jouw eigen wensen en ambities bepalen je pad.

Kansrijk in de arbeidsmarkt

Wetgevingsjuristen met werkervaring bij de Raad van State zijn gewild op de arbeidsmarkt vanwege hun kennisniveau. De Raad staat bekend als een kennisintensieve organisatie met aandacht voor interne opleidingen. We vinden het belangrijk dat onze juristen zich constant blijven ontwikkelen, voor de Raad van State, maar vooral ook voor zichzelf. Juristen die bij ons hebben gewerkt, komen op zeer uiteenlopende plekken terecht: het bedrijfsleven, de advocatuur, ministeries en de wetenschap.